מודעות פונולוגית ואותיות הא"ב

מודעות פונולוגית הינה המודעות לצלילים המרכיבים את השפה. היא מאפשרת לנו לזהות את הצלילים המרכיבים את המילה, צלילי האותיות הנלמדות, לפרק משפט למילים נפרדות ועוד.
מודעות פונולוגיות וידע אותיות נמצאים בבסיס השפה הכתובה.