לשון ומורפולוגיה

הידע הלשוני מעמיק את ההיכרות שלנו עם השפה הנלמדת. ידע התבניות הלשוניות הבונות את השפה (מורפולוגיה) מאפשר לקרוא מדויק יותר, לזהות מהר מילים שלמות וכן לדייק בכתיבה.

משפחות מילים ושורשים

גלגל מזל - זמנים, שמות גוף ושורשים

רביעיות שורשים

לוח מסלול - השלמת משפחות מילים על פי שורש

בניינים

רביעיות בניינים

מילות שאלה

רביעיות מילות שאלה

חלקי הדיבר

פועל, שם עצם ושם תואר

רחוב המילים שלנו

סימני פיסוק