חשבון

התחומים שלפניכם.ן מפתחים מיומנויות חשבוניות בסיסיות, המסייעות לנו בחיי היומיום.
הדגש הוא על אוטומטיזציית עובדות היסוד: חיבור וחיסור בתחום ה-10 וה-20 ותרגילי כפל וחילוק בתחום לוח הכפל. בכל תחום מגוון משחקים שיעזרו לפתור את התרגילים שוב ושוב, עד הגעה לאוטומטיזצייה.
כדי להשלים את התמונה – משחק המכולת ממחיש את השימוש בתחומים אלו בחיים מחוץ לבית הספר.

חיבור וחיסור
בתחום ה-10 וה-20