המכולת

משחק המכולת מטרתו להמחיש את השימוש במיומנויות החשבון הבסיסיות בחיי היומיום שלנו.
ניתן להתאים אותו לכמה רמות חשיבה חשבונית:

1. מוכנות לחשבון:

  • התאמה חד חד/ רב ערכית
  • מנייה
  • התאמת כמות למספר
  • השוואת כמויות
  • הבנת משמעות החיבור והחיסור.


2. שאלות מילוליות:

  • הבנה חשבונית והבנת משמעות פעולות החשבון
  • הבנת הנקרא/הנשמע
  • תרגול פעולות החשבון
  • תרגול מיומנות מהיומיום – ביקור במכולת, קנייה ומכירה