שפה

מודעות פונולוגית ואותיות
רכישת קריאה לפי ניקוד
מעבר לכתיבה בכתב
לשון ומורפולוגיה
הבנת הנקרא