מוכנות לחשבון

משחקים המחזקים את מיומנויות הבסיס בחשבון:

התאמה חד חד ערכית, מניה, התאמת כמות לספרה, השוואה, הבנת משמעות החיבור והחיסור ועוד.

לכל משחק מצורף דף הסברים אודות המיומנויות המתורגלות בו והוראות המשחק.