שאלות מילוליות

משחקים המתרגלים הבנה ופתרון שאלות מילוליות, בדגש על משמעות פעולות חשבון וזיהויין בשאלות.

לכל משחק מצורף דף הסברים אודות המיומנויות המתורגלות בו והוראות המשחק.