מעבר מדפוס לכתב

משחקים המלווים את המעבר מכתיבה בדפוס לכתיבה בכתב.

לכל משחק מצורף דף הסברים אודות המיומנויות המתורגלות בו והוראות המשחק.