מורפולוגיה

משחקים המציגים ומתרגלים מורפמות, קרי רכיבים בעלי משמעות במילים כגון תחיליות ומוספיות.

היכרות עם מורפמות השפה עוזרות בזיהוי מהיר של מילים וכתיבה מדויקת.

לכל משחק מצורף דף הסברים אודות המיומנויות המתורגלות בו והוראות המשחק.

תבנית המילה
(בניינים ומשקלים)

הטייה
(גוף, מין, מספר, זמן, שייכות)

אותיות שימוש
(אותיות מש"ה וכל"ב)