מודעות פונולוגית

משחקים המתרגלים מודעות לצלילים המרכיבים את המילה, ובכך מבססים את רכישת הקריאה והכתיבה.

ניתן לבחור את המשחקים על פי השלב בו התלמיד.ה נמצא.ת ברכישת הקריאה (ראו קטגוריות).

לכל משחק מצורף דף הסברים אודות המיומנויות המתורגלות בו והוראות המשחק.

בשילוב אותיות

דומינו – אות פותחת

דומינו – אות סוגרת

גלגל המזל – אות פותחת / סוגרת – להדפסה

גלגל המזל – אות פותחת / סוגרת – דיגיטלי

משחק זיכרון – אות פותחת 

משחק זיכרון – אות סוגרת

משחק מסלול – אות פותחת וסוגרת

בשילוב קריאה וכתיבה

אחד ועוד שלוש – צירוף הברות למילים

אלוף.ת האותיות – צליל פותח / סוגר

21 שאלות – צליל פותח וסוגר