המבנה העשרוני

משחקים המתרגלים את המבנה העשרוני של המספר, בשילוב מונחים שפתיים בנושא.

לכל משחק מצורף דף הסברים אודות המיומנויות המתורגלות בו והוראות המשחק.